Om Husby Moské

Husby Islamiska Kulturcenter, även känd som Husby Moskén, bildades år 1986 och är en plats för religiös och kunskapsingivande sammankomster för muslimer.

Moskén är en välbesökt plats med ca 500 besökare dagligen och ca 1000 personer under fredagsbönen. Under den heliga fastemånaden ramadan ökar antalet besökare avsevärt. Mötesplatsen, med dess 600 medlemmar, är en viktigt knytpunkt för många i området. Människor från världens alla hörn träffas för att finna ro i själen. Husby Islamiska Kulturcenter är en ideell förening som ständigt strävar efter att ta ansvar och förbättra lokalomårdet.